English
Nederlands
TB van Oudenbosch
Fotografie

Gebruiksvoorwaarden voor afbeeldingen op deze website

De foto's die op deze website gepubliceerd worden, zijn voorzien van een (on)zichtbaar watermerk en/of kenmerk. Hiermee wordt aangegeven dat de foto's eigendom zijn van TB van Oudenbosch. Deze watermerken en/of kenmerken mogen onder geen beding worden verwijderd.

Gebruik van foto's staat alleen vrij voor privé doeleindenk. Echter, het gebruik van foto's op social media is niet toegestaan, tenzij hiervoor specifiek toestemming is verleend door TB van Oudenbosch.

Commercieel gebruik is onder voorwaarden mogelijk. Deze voorwaarden kunt u opvragen bij TB van Oudenbosch.

De foto's hebben een formaat dat in gewoon drukwerk gebruikt kan worden. 
Voor alle foto's zijn een kenmerk met nummer zichtbaar. Indien betere kwaliteit foto's nodig zijn dan kunnen die worden opgevraagd. Stuur daarvoor een mail naar TB van Oudenbosch met het kenmerk van de gewenste foto.


Alle vormen van illegaal, onfatsoenlijk, moreel of anderzins onacceptabel gebruik van foto's die hier zijn gepubliceerd, worden gemeld bij de desbetreffende instanties.